Stránka poznámok TvojOponenta

Diskusná téma: Čo ak boh naozaj neexistuje?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Existencia Boha

Skúsme ateistom na chvíľu zobrať nálepku "ateista" potom, môžme z tohto pohľadu, ľudí deliť na veriacich v Boha a neveriacich v Boha. Poďme ďalej - aký dôkaz má veriaci o existencii Boha? - žiadny a aký dôkaz má neveriaci o neexistencii Boha? - žiadny. Z toho mi vyplýva - ak ani jeden z nich nemá žiadny dôkaz, sú ich postoje (veriaci / neveriaci) založené len na viere. Jeden verí v existenciu Boha, druhý, samozrejme že tiež len verí v neexistenciu Boha.
Ateizmus je asi len nevýstižnou nálepkou pre pre "veriacich v neexistenciu Boha". Ale chápem ich prekvapenie a možno až pobúenie, keď zistia, že sú vlastne tiež iba "VERIACI" v neexistenciu Boha.

Ale je to trochu aj preto, lebo sa pojem "viera" snažíme zadefinovať používaním pojmu "viera".

Späť na diskusiu

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.