Stránka poznámok TvojOponenta

Diskusná téma: Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?

Dátum
Vložil
Titulok

Humanizmus je len obal.

TvojOponent:Humanizmus je len obal na zhnitú demagógiu.Podobne ako komunizmus a nacizmus.
JA: Demagógia je táto tvoja veta. Logicky to dokáž.

8/ Humanizmus tvrdí, že táto ideológia je charakterizovaná človekom ako najvyššou hodnotou, jeho potrebami a blahom.A súčasne podporuje vraždenie najmenších ľudí.Pripomínam, že veda stále vraví, že život začína počatím, nie narodením.Je to vo všetkých príslušných učebniciach zdravovedy na fakultách.

Späť na diskusiu

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.