Stránka poznámok TvojOponenta

Turínske plátno.

18.05.2010 12:48
Tu sa nachádza niekoľko mojich myšlienok k téme Turínskeho plátna tak,ako som ich popísal na stránke ľudí vydávajúcich sa za ateistov.pokiaľ chcete prejsť na stránku ateistov a tému Turínske plátno, kliknite tu na link:

https://www.ateizmus.sk/index.php/forum/35-Artefakty/151-Tur%C3%ADnske-pl%C3%A1tno?limit=12&start=60

Ak si chcete pozrieť tému Turínske plátno na stránkach  TvojOponent - Obrana kresťanstva , kliknite tu:

https://sites.google.com/site/tvojoponent/zoznamy/zoznamy-clankov/turinske-platno-1

 

 *******************************************************

 

Kresťanstvo nestojí a ani nepadá na Turínskom plátne.Skutočný otlačok Krista nenájdeme na plátne ale v posolstve jeho učenia.Učenie zo svetského pohľadu bezvýznamného rebela zvíťazilo na celej Zemi .Kto iný bezvýznamný tak významne ovplyvnil život na tejto planéte?

Ján Pavol II.:
"Ján Pavol II. o Turínskom plátne, ktoré definoval ako:
"...výrečnú a zároveň tichú tvár rubáša“, svedčiacu o „krehkosti rozumu pri chápaní príbehu Muža, ktorého obraz je vtlačený na plátne, aby tak navždy zostal pred očami celého sveta."

*******************************************************

Každý,kto nedokázal objektívne zhodnotiť pedofilné zločiny páchané homosexuálmi v klére a súčasne bagatelizoval podobné zločiny v iných komunitách, dopúšťal sa manipulácie a zneužitia médií..

Človek nemusí byť katolík na to,aby si nevšimol,že zriedkavé prípady pedofílie v RKC sa používajú ako kladivo na umlčanie morálneho hlasu , ktorý cirkev má.

Turínske plátno a podobné relikvie rešpektujem.Nie som však kresťan klaňajúci sa modliam.Vážim si umenie a ctím si aj dejiné skutočnosti a považujem za dôležité z úcty k blížnym predchádzajúcich generácií tieto chrániť ako kultúrne dedičstvo, vrátane ich srdcu a presvedčeniu blízkym predmetom,ale neklaniam sa zlatým teľatám.Moja viera presahuje formát matérie tohoto sveta.

*******************************************************


Môj vzťah k relikviám je vlažný.Na rozdiel od Vás nemám potrebu kopania do veriacich.Vzťah k týmto predmetom u Vás ani nemôže byť iný ako odmietavý.

Nespochybňujem a ani som nikdy nespochybňoval morálnosť ateistov, z pohľadu morálky svetskej niet rozdielu.
Ovšemže pri posudzovaní potratov a eutanázie ateisti sa musia červenať.

Je tu niekto morálnejší garant ako RKC?Kto?


 *******************************************************

 Ateizmus je postoj k metafyzike, čo však neznamená,že ateista nemôže byť zástancom či odporcom potratov a eutanázie.Zaradenie sa do filozofického prúdu neznamená strerilitu názorov.
Takže upriamujem pozornosť na jedincov a ich vzťah k zločinu potratu a eutanázie.

Relikvie v človeku mobilizujú duševné pochody a napomáhajú k meditácii či prežívaniu viery.Nepovažujem ich za škodlivé, sú len sprostredkovateľom viery.Rovnako ak máte v peňaženke fotku manželky neznamená,že milujete celulózu či bromid strieborný, ale tá fotka je sprostredkovateľom myšlienok, spomienok,ktoré upevňujú vzťah váš k manželke.Tak je to aj s relikviami.Nejde o úctu k hmote, ale ide o čosi viac, kde hmota len sprostredkováva a upevňuje vieru.Je to jasnejšie?
 

 *******************************************************

 

Presne tak,súhlasím.Kde sa ale v nás berie tá morálka?Tak toto je otázka,kde si ateisti vždy vylámu zuby.Máme totiž v sebe pečať Stvoriteľa, boli sme stvorení na jeho obraz , máme schopnosť rozlišovať dobro a zlo a právo slobodnej voľby medzi dobrom a zlom.Aj keby sme boli od malička vychovávaní k násiliu,časom sa v nás spustia myšlienkové procesy spúšťajúce otázky na príčiny nášho správania.Keby to tak nebolo, dodnes by sme jedli obyvateľov susedných dedín rovnako,ako jeme slepačie, hovädzie či opičie.Pritom DNK opice je až na pár bezvýznamných percent úplne zhodná s ľudskou, takže kvalitatívne človek konzumáciou opičieho mäsa je mäso ako ľudské.Lenže to sa nedeje.Hm,ateisti?

 *******************************************************

 

 

 

 

*******************************************************

"dôkaz hriešnosti a traumatizácie žien, ktoré interrupciu prekonali"

Žena rozhodnuvšia podstúpiť potrat je rovnykým zločincom ako iná žena usmrtiaca vlastné dieťa v mikrovlnke.Obe sú zločincami a obe si zasluhujú rovnaké morálne odsúdenie, čo však neznamená extrémne riešenia.Exkomunikácia pre takéto ženy z Cirkvi je automatická a tú môže zrušiť podľa jej vyslovenia buď kňaz,ak nebola exkomunikovaná alebo biskup(?),ak padlo rozhodnutie o exkomunikácii.

Racionálne riešeníe osobne vidím vo vzdelávaní a realizácii plánovaného rodičovstva.

Z časti súhlasím.Žiaľ ateisti presadzujú výhradne sexuálnu výchovu zameranú na výchovu k promiskuite , kám kresťanský princíp je o výchove k rodičovstvu vo vzťahu na celý život.Sexuálna výchova by mala vystríhať pred možnými sexuálnymi útokmi a zneužitím zo strany učiteľov,lekárov,vychovávateľov,kňazov,Vás či mňa.Mala by pripravovať riešiť konfliktné situácie v rodine a mala by začínať primerane obsahom už v škôlke.Decká by mali spamäti recitovať umiestnenie babyboxov v okolí a ich obsluhu a poznať príslušné časti trestného práva (napr.nakrútenie sexu s osobou mladšou ako 18 (!!!) rokov je trestný čin pedofílie)

Tisícročné skúsenosti potvrdzujú, že prirodzené ľudské pudy sa dajú ovplyvniť len ojedinele náboženskou vierou.

Myslím,že ste povedali výrok veľmi vzdialený pravde.Skúsenosti potvrdzujú pravý opak a práve Afrika je príkladom rozporu skutočnosti a Vášho tvrdenia.Promiskuita v Afrike má za následok masívne šírenie AIDS a na druhej strane nie kondómy,ale kresťanské zásady vo vzťahu sú riešením, ako je vernosť a striedmosť.To potvrdzujú aj ateistickí vedci.Kondómy naozaj nie sú riešením.Tým etvrdím,že som za ich zákaz,len tvrdím,že kondómy problém Afriky nevyriešia.Vidíte?A netreba na to ani 1000 Vašich rokov skúseností.

Prečo ste znova spomenuli J.Nepomuckého, keď som vám naznačil, že jeho príbeh poznám

Jána Nepomuckého ste označili za zbytočnú obeť kresťanského fanatizmu,čo som Vám vyvrátil, pretože svojim postojom zachránil život kráľovnej.Váš postoj k legende Nepomuckého vôbec nesvedčí o tom,že jeho príbeh poznáte,práve naopak.Takže už ho poznáte vďaka tejto diskusii a dúfam,že si ho aj zapamätáte.  

Zemeguľa nepotrebuje povraždených hrdinov, ale šťastne preživajúcich ľudí na tejto krásnej planete.

Nebyť udatných križiakov, sotva by ste sa mohli usmievať a nebyť Inkvizície,ktorá upratala pohanské náboženstvá praktizujúcu šamanské praktiky a ľudské obete, sotvy by ste dnes mali internet.Inkvizícia zaviedla v Európe poriadok a disciplínu po chaose,ktorý nastal po páde Rímskej ríše.

Opýtam sa, v čom vlastne vidí kresťan ako vy, zmysel 
života?


Nie som hovorcom kresťanov a kresťania tvoria názorovo veľmi pestrú komunitu.Tento život vnímam ako test pre život po živote.Pravidlá sú dané Základnou zmluvoe medzi Bohom a ľudstvom a základný dej tiež je daný prírodou,osudom a danosťami prostredia a pod.Máme pravidlá "hry", máme chuť hrať a máme aj hracie pole.Tak sa hráme,teda žijeme 
 

*********************************************************************

Časť ateistov vyznáva Madonu, vy vyznávate vílu v čižmách a teisti sú tiež veľmi rôznofarební.Časť uznáva boha Ra, iní Budhu, iní boha dažďa, iní trolkov, íni...musím pokračovať?

Myslím si,že už v tejto chvíli sa dohodneme na jednej veci.Kresťanstvo a ateizmus nie sú na rovnakej úrovni rovnako ako ateizmus a komunizmus či nacizmus.
Ak teda nechceme zrovnávať hrušky s jablkami a počítať v jednom vzorci cm a km, treba porovnávať dve "rovnocenné" filozofie:ATEIZMUS a TEIZMUS.

Až potom idú ideológie a náboženstvá.

Tak ako ateista môže chodiť do kostola z dôvodov napr. tradície a vzťahov v rodine, tak teista sa nemusí týchto obradov zúčastňovať z rovnako osobných dôvodov.

Svet nie je čiernobiely.

Ano,to je pravda,že krstení ľudia boli aj v gestape aj v strane.To už ale nie je vina ideológie,ale jednotlivcov.Môžete samo viesť aj diskusiu spôsobom prenášania správania jednotlivcov na celú komunitu,ale taká diskusia nemá žiadny zmysel.Žiadny.To ako keby ktosi vravel,že vodiči sú zlí preto,lebo Jožko z Hornej Dolnej riadil pod vplyvom hašiša.Je to podľa Vás chyba dopravnej vyhlášky?Podľa mňa nie.

Aby sa táto diskusia niekam pohla, je zjavne žiadúce rozlišovať medzi správaním jednotlivcov a ideí svetonázorov a rovnako posudzovať konanie a pochybenia jednotlivcov a oddelene podstatu svetonázoru.Pokiaľ si nedokážete, nedokážeme, zachovať poriadok a istú hierarchiu aj v diskusii , bude to tu len o doťahovaní sa a slovných súbojoch nikam nevedúcich.

Ateista i teista, prinajmenšom kresťanský teista, majú čosi spoločné a tým je pravda.A čo je pravda, o tom sme sa už bavili, všakže.Iste si moje úvahy pamätáte na túto tému a ak nie,viete,kde ich dohľadať.Pravda a jej hľadanie je základný princíp živočíšneho druhu homo sapiens.Ak existuje, ateista a teista sa stretnú v prieniku poznania, nech je akákoľvek.Do tej doby je nevyhnutné si ctiť slobodu prejavu a názorov.

Nacizmus i komunizmus boli a sú zločinné ideológie nadväzujúce na filozofiu darwinovho bratranca, ktorý priniesol ľudstvu eugeniku.Časovú postupnosť som spracoval tu
Je dobré si pozrieť tú časovú os vľavo a pospomínať si na politické pohyby tej doby.
Myšlienka šľachtenia ľudí a vytvorenie silnej rasy bránením plodenia potomkov problémovým skupinám a podpora rozmnožovania skupín priebojnejších bola hnacou silou nacizmu.Boľševické Rusko i fašistické Nemecko používali častokrát rovnaké symboly a na mnohých ruských, sovietskych pomníkoch boli pod sebou kosák s kladivom a hákový kríž.Podstata týchto ideológií stála v odmietaní Boha a vytváraní spoločnosti lepšej.To ale bola utópia a jej náslné presadenie neviedlo k lepšej civilizácii.Samotná ideológia nacizmu a komunizmu stála na ateizme.Aj preto,že tieto ideologie zdiskreditovali ateizmus, sa ľudia vracali ku kresťanským koreňom a tradíciám.Dnes sú roky vojny príliš vzdialené nato, aby bolesť tej doby spôsobená ateistickými experimentami mala vplyv na mladých ateistov a opäť sa dopúšťate tých istých chýb ako Vaši rovesníci v 30ych rokoch minulého storočia.Človek je ten istý a vzorce správania taktiež.Neznalosť dejín spôsobí,že si tieto krvavé dejiny budete musieť znova zopakovať.To je koleso dejín , ktoré sa neustále opakuje.Buď sa poučíte a prestanete s presadzovaním kultu smrti a znižovaním sa k voľnej pudovosti,alebo táto živočíšnosť prerastie v otvorený boj o prežitie a opätovný návrat k hodnotám kresťanským.Ten rozdiel zvolených ciest je však v počte obetí a deštrukcii.Miliarda povraždených detí bez viny a šance na obhajobu je desivým mementom.Ak Vás toto nezastaví, tak Boh s Vami

Turínske plátno je skutočné,nie imaginárne,ako tvrdíte.Je otázna jeho právosť, ale ani tá nie podstatná.Podstatné je to,že tento predmet u vnímavých ľudí pomáha mobilizovať myšlienky na učenie Krista a tak možno domnelý otlačok Krista na plátne pôsobí jeho skutočný otlačok v ľudstve.Kristus je výstraha pre tých, ktorý idú cestou sebectva, i pre tých,ktorí s tou strašnou mocou kolaborujú a nádejou pre tých,ktorí sú nútení byť v lavíne úpadku.A za úpadkom dnešnej doby nie je kresťanstvo,ale opäť ideológia opierajúca sa o ateizmus a darwinizmus (nie o úprimnosť bádania Charlesa Darwina),a o vlastnosti ako o pudovosť a živočíšnosť, pôžitkárstvo a bezohľadnosť k tým menejcenným, o narcizmus (samoľúbosť)....Tou ideológiou je liberalizmus,ktorý sa spreneveril slobode v podstate slova a pretvoril sa na totalitnú ideológiu potláčajúcu slobodu slova, vyznania a svedomia.

Len dúfam,že si na rozdiel od generácií vašich rodičov a prarodičov skôr uvedomíte nebezpečenstvo liberalizmu a nájdete čosi lepšie , trebárs aj ateistické.Zatiaľ však kopírujete vzorce správania gennerácií minulých.Krv miliardy detí je aj na Vašich rukách.

Otlačok Krista v plátne zvanom Turínske plátno je pripomenutím človeka, ktorý volil radšej smrť, než by sa mal zachovať ako cicavec a zachrániť si pominuteľnosť bytia kolaboráciou s mocou.Práve principiálni ľudia sú garantmi mieru, morálky a stability.Ako by ste sa zachovali Vy, keby ste boli nútený si voliť medzi smrťou alebo prehlásením popierajúcim svoje presvedčenie?Bezvýznamný rebel Kristus sa svojím učením a mučeníckou smrťou stal liekom proti zvrátenosti konania mnohých,krstených,nekrstených.Jeho odkaz je v celom tomto živom "organizme" zvanom Zem.
Turínske plátno by malo byť prinajmenšom symbolom oddanosti pravde aj pre ateistov a ako k symbolu zásadovosti by mali k nemu prinajmenšom prechovávať úctu, ak nie k pravosti, tak k myšlienkam nepoddania sa kolaborácie zlu ani vo chvíľach ohrozenia vlastného života,ktoré spúšťa pohľad na toto plátno.
 
 
 *******************************************************

 

Späť

Diskusná téma: Turínske plátno.

Dátum
Vložil
Titulok

prečo?

Diskusná téma je turínske plátno, tak prečo tu spomínaš homosexuálov a pedofilov? Videla som nejeden dokument o turínskom plátne..príjemne sa to počúvalo, sledovalo ... ale veriť, či neveriť? To je na každom z nás. Tak ako mi nikto nemôže nanútiť koho mám mať rada a s kým len spolutvoriť tento svet. Je to história, tak ako aj odkazy vytesané v skalách pyramíd. S akou presnosťou nám prekladajú tieto hieroglyfy nedokážeme posúdiť, pokiaľ sme sa tým osobne nezaoberali, čiže neboli sme aktívnymi účastníkmi pokusov a rozborov...a tak je to aj s Turínskym plátnom.

Dátum
Vložil
Titulok

Turínske plátno.

Čo pre Vás znamená Turínske plátno?

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.