Stránka poznámok TvojOponenta

Úvahy - Čo je pravda?

21.05.2013 20:29

 

Pravda je výsledok racionálneho myslenia.
 
Aj matematika má svoje pravdy,napr.súčet,podiel,rozdiel...,podobne môžeme nájsť špecifické pravdy aj v iných oboroch.Pravda v súdnom konaní je rozsudok.Vo fyzike môže byť pravdou definícia alebo poučka.Pravdy v rôznych oboroch majú rôzne pomenovania,vždy je to ale výsledok/racionálnej úvahy/V chémii môže byť pravdou chemický vzorec.
Pravda je odpoveď na otázku spĺňajúca vopred zadefinované kritériá.Inými slovami je to správna odpoveď na otázku.
Pravda sa mení a je závislá na vedomostiach, skúsenostiach a platných pravidlách prírodných i spoločenských.To sú premenné pri hľadaní pravdy.
Pravda je koreň rovnice s mnohými premennými,hľadanie pravdy je jej riešenie.
 
Cesta poznania a teda hľadania pravdy nie je cesta prvej triedy a už vonkoncom to nie je diaľnica.Je to krivoľaká a hrboľatá cesta plná výmoľov,ktorá je dláždená chybami,omylmi,tápaním,neúspechmi,blúdením,tragédiami...avšak každý z týchto dlažobných kameňov má svoje miesto a je nevyhnutný na ceste poznania.Každý objav a skúsenosť i prehra je súčasťou tejto cesty-ak by sme opovrhli niektorou z dlažobných kociek,na ceste by vznikol výmoľ brániaci poznaniu.Aj bezvýznamné udalosti a osudy neznámych ľudí sú súčasťou tejto cesty. Poznatky a poučenia dlažobné kocky upevňujú a tým spevňujú celú cestu.Platí to aj naopak.
 
Klamstvo je úmyselne chybný výsledok racionálneho myslenia.
Omyl je neúmyselne chybný výsledok racionálneho myslenia.
Hlúposť je dobrovoľné zotrvávanie v omyle.
Racionálne myslenie je spôsob myslenia založený na hľadaní súvislostí a jeho výsledkom je pravda.
Pravda je vždy subjektívna,nikdy nie je objektívna.Za objektívnu pravdu sa často považuje pravda skupiny subjektov,i keď je presnejšie označenie kolektívne subjektívna pravda.Ojektívnou pravdou je priamy výrok Boha ako najdokonalejšieho bytia.
Pravda je nadradená svedomiu a ovplyvňuje ho.
 
Názorový súlad je zhoda právd viacerých subjektov.
Podstata škriepky je v porovnaní rozdielnych výsledkov-právd.Tie môžu byť rozdielne vplyvom odlišných skúseností,pravdu môžu mať všetci.
Spor o pravdu a o pravde je stretom ideológií.Na jednej strane sú to ľudia veriaci,teda ľudia veriaci v bytie Boha ako absolútnej dokonalosti,krásy i poznania.Boh pozná odpoveď na každú otázku,človek tieto odpovede postupne odkrýva.Odpovede teda existujú,ale človek ich len postupne spoznáva.Neveriaci vychádzajú z poznania,že odpovede sú limitované vedomosťami človeka a menia sa v závislosti od zmeny úrovne vedy.Tento spor je neriešiteľný do okamihu potvrdenia alebo vyvrátenia existencie Boha.Rozumiem ľuďom,kt.tvrdia,že pravda existuje rovnako,ako rozumiem ľuďom tvrdiacim opak.Každý má totiž iné východiská.
Tí,ktorí tvrdia,že pravda neexistuje,však v základe svojho presvedčenia popierajú výrok o neexistencii pravdy,pretože svoj názor zakladajú na tvrdení,že pravda neexistuje a súčasne tento výrok považujú za pravdivý.Ak by bola pravda,že pravda neexistuje,nemohla by byť pravdou ani veta tvrdiaca,že pravda neexistuje,teda by zákonite mala existovať,čím by sa ale poprel filozofický základ stúpencov popierania pravdy.Teda logicky pravda existuje.
 
Schopnosť myslieť z nás robí bytosti schopné robiť hlúposti.
Neschoponosť človeka uvedomiť si našu rozumovú obmedzenosť ho robí najhlúpejšou bytosťou na Zemi.
 
Späť

Diskusná téma: Úvahy - Čo je pravda?

Dátum
Vložil
Titulok

PRAVDA

pripájam niekoľko právd o PRAVDE: *Človek nenachádza pravdu..pravda si musí nájsť človeka. *Kto je proti pravde, je sám proti sebe. *Poznať svet možno len poznávaním onej absolútnej pravdy, ku ktorej vedie cesta poznávaním seba samého, svojej vlastnej duše. (Sv.Ambroz biskup)

Dátum
Vložil
Titulok

Omyly

K tým omylom by som dodala, že v živote nie sú žiadne omyly, iba ponaučenia. A na každý neúspech by sme sa mali pozerať ako na príležitosť nášho osobného a duchovného rastu. Ako hovorí jedno indické príslovie: "Každý šíp, ktorý sa trafí do stredu terča, je výsledkom stovky nepresných striel."


Dátum
Vložil
Titulok

K tej pravde.

takže k tej PRAVDE ..ak vyjmeme tú pravdu univerzálnu /vesmírnu, božskú, na ktorú nemáme dosah/ :

páčia sa mi slová filozofa Kierkegaarda "Sú dva spôsoby ako byť oklamaný. Jedným je veriť tomu, čo nie je pravda...druhým je odmietnuť veriť tomu, čo pravda je."

"..jsme víc než jen kosmickými opozdilci,kteří prostě prochádzejí vesmírem, jenž byl kdysi dávno stvořen. Tím, jak žijeme, vytváříme vesmír a dotváříme, co již existuje. Jinými slovy, jsme energií, která utváří vesmír, stejně jako bytostmi, které zažívají, co vytváříme." ( z knihy Matrix - božský zdroj)

som rada, že si a že bojuješ za svoju pravdu
--

M.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:K tej pravde.

Môže mať pravda privlastňovací prívlastok? :)

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:K tej pravde.

privlastňovací prívlastok? :))) ak, tak len privlastňovacie zámeno :)

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.